יצירת קשר

יש לכם שאלה או שנתקלתם בבעיה? יש לכם רעיון לייעול? נשמח אם תצרו אתנו קשר במייל.
צרו איתנו קשר

המדריך לקביעה או ביטול מעמד אזרח ישראל

לתועלת הגולשים, ערכנו לפניכם מדריך מפורט ובהיר בנושא אזרחות ישראלית, קנינו וביטולו. את המדריך חילקנו לפי סדר נושאים:

              *  התנאים לרכישה וקבלת אזרחות בישראל.
 ויתור אזרחות של בגיר או משפחה.
*  וויתור אזרחות של הקטין בלבד.
 איבוד אזרחות.

 


 
 
 
 
 


בקניית אזרחותכם הנכם נושאים בזכיות וחובות במדינה בה אתם אזרחים.


הגדרות ומושגים: 

חוק האזרחות -
הוא חוק הקובע את התנאים לקבלת אזרחות ישראלית.
אזרח – הוא מי שקנה או קיבל אזרחות מכוח חוק האזרחות. ל'אזרחות' ישנה חובות וזכיות במדינה הקבועות בחוק.
לרוב, אין ברכישת אזרחות מדינה נוספת כדי לפגוע בקבלת אזרחות ישראלית. כמו כן אזרח ישראל שהוא גם בעל אזרחות נוספת רואים בו לעניין חוקי ישראל כאזרח ישראל לכל דבר (למעט מלכהן כחבר כנסת).
מרשם אוכלוסין -  הוא מרשם הכולל בתוכו פרטי מידע על האוכלוסין בישראל ובניהם אזרחים תושבי קבע (למעט בעלי אשרת מעבר, ביקור, או בעלי דרכון דיפלומטי).
תעודת זהות – היא תעודה רשמית המזהה את נושאה כתושב חוקי של המדינה ובו מופיעים פרטיו האישיים.
כל אזרח מגיל 16 מחויב להנפיק תעודת זהות ולשאת אותה עימו.
תעודת אזרחות – היא תעודה המעידה על אזרחותו, ניתן לקבלה בסניפי משרד הפנים, או בקונסוליה.
דרכון – היא תעודה רשמית עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות ומאפשרת לאזרח לצאת ולהיכנס ממנה ואליה.
גם אזרח ישראל הנושא בדרכון זר, יציאתו וכניסתו מ/ לישראל חייבת להיות אך ורק בדרכון הישראלי.
כל אזרח זכאי לקבל דרכון המאפשר יציאה וכניסה ממדינת ישראל.
בגיר – הוא אדם בגיל 18 ומעלה, או אדם נשוי אף אם לא מלאו לו שמונה עשרה שנה.
קטין  - הוא אדם בגיל שמונה עשרה ומטה, ושאינו נשוי.


התנאים לרכישה וקבלת אזרחות בישראל:  
 
שבעת התנאים לקבלת וקניית אזרחות :

א'. זכאי חוק השבות – "חוק האזרחות" מעניק באופן אוטומטי אזרחות ישראלית לכל יהודי אשר "חוק השבות" הקנה לו את הזכות לעלות ולהשתקע בישראל, או מי ש"חוק השבות" רואה בו עולה מכוח חוק זה, (חוק האזרחות מכוח חוק השבות לא יחול אם הוקנתה לו האזרחות מכוח לידה, או מכוח הענקה כדלקמן).
ב"חוק השבות" נקבעו כמה אפשריות שהאדם (יהודי) נחשב כזכאי לעלות, או שהחוק חישבו כעולה, לכול אפשרות, נקבע ב"חוק האזרחות" ממתי חלה אזרחותו כדלהלן:

               1. אדם שעלה ארצה, או נולד לפני הקמת המדינה – יחשב כעולה מיום הקמת המדינה (1948).  

 2.  אדם שהחליט לעלות לאחר הקמת המדינה (וקיבל אשרת עולה) – יחשב אזרח מיום עלייתו.
   3.  אדם שנולד בישראל לאחר הקמת המדינה – יחשב אזרח מיום לידתו.
   4.  אדם שהתגורר בישראל והחליט להשתקע בישראל – יחשב אזרח מיום קבלת תעודת עולה.


בנוסף לאפשריות הנ"ל, החל משנת 1971 רשאי שר הפנים להעניק אזרחות לזכאי חוק השבות עוד קודם העלייה לישראל למי שהביע את רצונו להשתקע בישראל וקיבל אישור או שזכאי לקבל אשרת עולה , 

חשוב לדעת! כי חוק השבות – חל רק על "יהודי" בלבד,  "יהודי" – פירושו, הוא "מי שנולד לאם יהודייה, או שהתגייר, ושאינו בן דת נוספת,  יתרה מכך, לאדם הזכאי לחוק השבות וחפץ להשתקע ולהיות אזרח ישראל תוענק לו האפשרות להכליל בזכותו גם;  את ילדו ונכדו של יהודי, בן זוגו של יהודי, בן זוגו של ילדו ונכדו של יהודי (להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון).

דע ! כי חוק השבות לא חל על מי שעוסק בפעילות נגד העם היהודי, או על מי שעלול לסכן את בריאות הציבור, או את ביטחון המדינה. חוק השבות לא חל אף על מבקש אזרחות בעל עבר פלילי שעלול לסכן את שלום הציבור.

למרות האפשריות שציינו לעיל אשר מקנות לאדם אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, במקרים מסיומים תישלל מהם קבלת האזרחות וכדלהלן:

                                          1.  אדם שחדל להיות תושב ישראל לפני שנת 1952.
2.  בגיר שערב יום עלייתו או ערב קבלת תעודת עולה ועד שלושה חודשים לאחר מכאן הצהיר בכתב שאין רצונו להיות אזרח ישראלי (ארל"י).
3.  קטין אזרח חוץ שנולד מחוץ לישראל ועלה יחד עם הוריו לישראל ולאחר מכן הצהירו (וכללו אותו בהצהרה) מערב יום העלייה ועד שלושה חודשים לאחר מכאן שאין רצונם להיות אזרח ישראלי (ארל"י). במידה ורק הורה אחד עלה עמו מספיק הצהרה של ההורה העולה בצירוף הסכמה ההורה השני. במידה והורה העולה רשאי להחזיק הקטין אין צורך בהסכמת ההורה השני.
למרות זאת, קטין שהוריו ויתרו על אזרחותו יהיה רשאי בתקופה שבין יום הולדתו ה- 18  ל-22 או תוך שנה מתום שירותו בשירות סדיר, להודיע על ביטול הצהרת הוריו ויהפוך לאזרח מכוח שבות מיום ביטול הצהרת הוריו.
4.  קטין אזרח חוץ להורים שאינם ישראלים שנולד מחוץ לישראל ועלה או השתקע בישראל ללא הוריו וערב יום עלייתו או ערב קבלת תעודת עולה עד שלוש חודשים לאחר מכאן הצהירו הוריו בכתב שאין רצונו להיות אזרח ישראלי (ארל"י). די בהצרת הורה אחד במידה והוא בחזקתו
5.  מי שנולד בישראל אחרי הקמת המדינה לנציג דיפלומטי או קונסולרי (למעט שגריר כבוד). 
6.  נולד בישראל משנת 1980 ובשעת לידתו לא היה אף אחד מהוריו רשום במרשם האוכלוסין.


חשוב לדעת !
כי בסעיף 6 הנ"ל,  עד 1980 אף אזרחים זרים יהודים שנולד להם תינוק בישראל התינוק נהפך באופן אוטומטי לאזרח ישראל, אולם, החל משנת 1980 שונה החוק ורק עם הוריו מופעים במרשם האוכלוסין (כגון בעלי אשרת A/1  או A/5 או תושבי קבע) יחשב הילוד לאזרח ישראלי באופן אוטומטי מכוח חוק השבות.


ב'. ישיבה בישראל -  אדם אשר נתקיימו בו אחת מהאפשריות הבאים ובתנאים הנדרשים, יהיה לאזרח ישראלי:

                                                 1.  אדם אשר אינו זכאי לאזרחות מכוח השבות, וקודם הקמת המדינה (1948) התגורר בארץ ישראל כ'נתין המנדט הבריטי', ובתאריך 1 במרץ 1952 היה רשום כתושב לפי פקודת מרשם התושבים (תש"ט-1949), וביום 17 ביולי 1952 היה תושב ישראל, ומיום הקמת המדינה ועד שנת 1952 היה בישראל או בשטח שהפך לשטח ישראל לאחר הקמתה או שבתקופה זו נכנס לישראל כדין - מיום קום המדינה יהיה לאזרח ישראלי. 
2.  אדם אשר אינו זכאי לאזרחות מכוח השבות, ונולד לאחר קום המדינה (1948), וביום 17 ביולי 1952 היה תושב ישראל, ואביו או אמו היו אזרחי ישראל לפי מקרה האמור בסעיף הקודם  - מיום הלידה יהיה לאזרח ישראלי.
3.  אדם אשר אינו זכאי לאזרחות מכוח הוראה אחרת וקודם הקמת המדינה (1948) התגורר בארץ ישראל כ'נתין המנדט הבריטי', ובתאריך 14 יולי 1952 הופיע כתושב לפי פקודת מרשם התושבים (תש"ט-1949), ובשנת 1980 היה תושב ישראל ורשום במרשם האוכלוסין, והוא אינו אזרח שנימנה ברשימת המדינות הנזכרות בחוק מניעת הסתננות 1954 סעיף 2 א'  - משנת  1980 יהיה לאזרח ישראלי.
4.  אדם אשר אינו זכאי לאזרחות מכוח הוראה אחרת ונולד לאחר הקמת המדינה (1948), ובשנת 1980 היה תושב ישראל ורשום במרשם האוכלוסין, והנו צאצא של אדם  שהיה 'נתין המנדט הבריטי' ושהיה רשום בתאריך 14 יולי 1952 הופיע כתושב לפי פקודת מרשם התושבים (תש"ט-1949) ושאינו זכאי לאזרחות מכוח הוראה אחרת - משנת 1980 יהיה לאזרח ישראלי.


ג'. לידה – אזרחות זו ניתנת מיום הלידה, למי שנולד בישראל, ואביו או אמו היו אזרחי ישראל בשעה שנולד. 
אזרחות מכוח לידה ניתנת אף למי שנולד מחוץ לישראל ואביו או אמו היו אזרחי ישראל בשעה שנולד בחו"ל, אך ילדיו שיולדו לו לאחר מכן מחוץ לישראל הם אינם אזרחי ישראל. אמנם, ילדים אלו יוכלו לזכות באזרחות ישראלית, מכוח שבות (אם הם יהודים) או מכוח הענקה .
גם אדם שנולד אחרי מות הורה שהוא ישראלי, נחשב לאזרח ישראלי כל עוד הורהו היה אזרח ישראלי במותו.

ד'. לידה וישיבה בארץ - אזרחות זו ניתנת מיום אישור הבקשה, למי שנולד לאחר הקמת המדינה (1948) בשטח ישראל ואינו אזרח מדינה כל שהיא, תחול עליו אזרחות ישראלית מיום בקשתו, אם ביקש זאת בתקופה שבין יום הולדתו ה-18 לבין יום הולדתו ה-21, ובתנאי שהיה תושב ישראל חמש שנים רצופות בסמוך ליום הגשת בקשתו .

ה. התאזרחות - אזרחות זו ניתנת מיום ההצהרה, לבגיר שאינו אזרח ישראל אם נתקיימו בו התנאים כדלהלן:

                נמצא בישראל.
•  שהה בישראל שלוש שנים מתוך תקופת חמש שנים הסמוכות ליום הגשת בקשתו לאזרחות.
•  זכאי להתגורר בישראל ב'אשרת ישיבת קבע'.
  השתקע בישראל, או שיש בדעתו להשתקע בה.
  ידיעה בסיסית בשפה העברית.
  ויתר על אזרחותו הקודמת, או הוכיח שיוותר על אזרחותו הקודמת לכשיהיה אזרח ישראל.  

גם לאחר אישור האזרחות, יצהיר המבקש בשעת קבלת האזרחות הצהרה זו : "אני מצהיר שאהיה אזרח נאמן למדינת ישראל".
זוג נשוי, שאחד מהם אזרח ישראל או שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים האמורים לעיל בסעיף ה', יכול בן/ת הזוג השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות אף עם לא התקיימו בו התנאים האמורים לעיל בסעיף ה', אמנם תהליך האזרחות לבן הזוג הינו תהליך איטי שבסופו מקבל אזרחות ישראלית.
התאזרחותו של אדם מקנה אזרחות אף לילדיו הקטינים במידה והינם תושבי ישראל, במידה ורק הורה אחד התאזרח ומוחזק ביד שנהיים, נדרש הסכמת ההורה השני. 
למרות האמור, ישנם אילו הפטורים בחוק מתנאים אילו הנ"ל, כגון: מי ששירת שרות דיר בצה"ל או בשירות אחר ששר הביטחון הכריז עליו כעל שירות צבאי, או מי ששכל בן או בת בשירות צבאי כזה .

ו'.  הענקה - אזרחות זו ניתנת מיום שיקבע בתעודה, שר הפנים רשאי להעניק אזרחות ישראלית. למי שהמדינה חפצה ביקרם, כגון חסידי אומות העולם, תושב ישראל הנמצא בישראל ושר הפנים שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה והוא או בן משפחתו שירתו שירות פעיל בצבא הגנה לישראל או פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה, או ענין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות כאמור היא מעניינה המיוחד של המדינה וכדו' . כמו כן, לקטין תושב ישראל עפ"י בקשת הוריו.  או לקטין שנולד בחו"ל להורה שנולד בחו"ל לסב/תה אזרחים ישראלים.

ז'. אימוץ – אזרחות זו ניתנת מיום האימוץ לקטין שאביו או אמו המאמצים הינם אזרחים ישראליים והאימוץ נעשה על פי החוק הישראלי, או שאומץ מחוץ לישראל ואביו או אמו המאמצים היו אזרחי ישראל ( הן מכוח השבות, או מכוח ישיבה, או מכוח התאזרחות, או מכוח לידה או מכוח אימוץ) ואינם תושבי ישראל ביום האימוץ ובלבד ששני ההורים המאמצים מסכימים לכך .


ויתור אזרחות של בגיר או משפחה:


אזרח ישראל בגיר שאינו "תושב ישראל" (והוא תושב חו"ל), רשאי להגיש הצהרת ויתור על אזרחותו הישראלית בקונסוליה הישראלית בחו"ל במידה ומוגשת בקשה משפחתית לוויתור, יש למלא טופס הצהרה נפרדת אודות כל בגיר, ילידיו הקטינים במידה ואינם "תושבי ישראל" נכללים בטופס הצהרת אחד ההורים (עדיף להכליל הקטין בטופס האב). 
בוויתור האזרחות לקטין נדרשת הסכמת שני ההורים.  במידה ורק הורה אחד בלבד מוותר על אזרחותו, נדרשת הסכמת ההורה הנוסף כדי להכליל את הקטין בבקשה, אולם במידה וההורה השני איננו אזרח ישראל יש להסתפק בהסכמת ההורה אשר הינו אזרח ישראל . 
במידה וההורים גרושים, על ההורה המבקש להציג פסק דין הקובע על בלעדיות בהחזקת הקטינים ברשותו, או הסכמת ההורה השני.
למרות שהקטין נכלל בבקשת המשפחה (ההורים), קטין מגיל 16 שנים עליו, להופיע אישית על מנת שייתן את הסכמתו לוויתור על האזרחות, באופן אישי ובכתב.

לידיעתך: יש לקחת בחשבון שהמדיניות בוויתור האזרחות, דורשת מהמבקש בין היתר להוכיח שתושבתם בחו"ל, לפחות לתקופה בת שלוש שנים מתוך חמש שנים שקדמו לבקשת ויתור האזרחות. ההחלטה לאשר ויתור על אזרחות, נתונה בלעדית בידי שר הפנים או בידי מי שהוסמך על ידו. כל עוד לא ניתנה הסכמה זו, נותר המוותר אזרח ישראל.

דע! כי ויתור על אזרחות ישראלית אינה פוטרת מחובות האזרחות שנוצרו קודם ביטול האזרחות. לשם דוגמה; אם חייב בגיוס מדין חוק שירות הביטחון במדינת ישראל, אין בכוח הוויתור על אזרחותו כדי לפטור מחובת גיוס.
מסירת מידע ופרטים כוזבים ביודעין או במכוון הנוגעים לרכישת או איבוד אזרחות ישראלית שלו או של אחר יגררו לעונשים הקבועים בחוק.

המסמכים הנדרשים לוויתור האזרחות:

על מבקש השירות להגיע באופן אישי לנציגות ישראל באזור מגוריו, המבקש נדרש לצורך בקשתו: 

                                הצגת תעודת זהות/דרכון ישראלי או זר.
• פעמים שיידרש ראיות על מצבו האישי בחו"ל עד לאותה נקודת זמן שהגיש את בקשת הוויתור. וכן על הוכחת קביעת תושבותיו בחו"ל.
• מסמך המעיד את הסדרת חובותיו כלפי צה"ל. 
מילוי טופס "הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית לבגיר". יש לנמק את סיבת הוויתור. אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
• הוכחה על קיום אזרחות אחרת, או מכתב רשמי מטעם השלטונות המקומיים המבטיח קבלת אזרחות מקומית לכשתבוטל אזרחותו הישראלית (על טופס האישור להיות תקף, ובתוך שנתיים מהנפקתו, האישור תקף רק בשפה האנגלית או כשהוא מתורגם לעברית).
מכתב הסבר לסיבת הוויתור.
במידה וכללו בבקשה גם את הקטינים מגיל 16 שנים, עליהם להופיע אישית על מנת לתת את הסכמתם בכתב לוויתור האזרחות.
תשלום דמי אגרה.וויתור אזרחות של הקטין בלבד:
 
 
 
 
 
 
 
 


אזרח "קטין" שהוקנה לו האזרחות מכוח לידה (לעיל סעיף ג'), הוריו יכולים לבטל את אזרחותו ולהגיש הצהרת ויתור על אזרחותו הישראלית בקונסוליה הישראלית בחו"ל, ובתנאי שהוריו והקטין יחד אינם תושבי ישראל (למרות שהורים אינם מוותרים על אזרחותם).
במידה וההורים גרושים, על ההורה המבקש להציג פסק דין הקובע על בלעדיות בהחזקת הקטינים ברשותו, או הסכמת ההורה השני.
קטין שגילו מעל  16 שנים, עליו להופיע אישית על מנת שייתן את הסכמתו לוויתור על האזרחות, באופן אישי ובכתב.
במידה וההורה השני איננו אזרח ישראל יש להסתפק בהסכמת ההורה אשר הינו אזרח ישראל .

דע! כי קטין שהוקנתה לו האזרחות שלא מכוח לידה כאמור לעיל, אינו יכול לוותר על אזרחותו באופן עצמאי, אף אם מוכיח כי הסכמה  מהוריו.

המסמכים הנדרשים לוויתור האזרחות:

על המבקש השירות להגיע באופן אישי לנציגות ישראל באזור מגוריו, המבקש נדרש לצורך בקשתו:

                                הצגת תעודת זהות/דרכון ישראלי או זר.
פעמים שיידרש ראיות על מצבו האישי בחו"ל עד לאותה נקודת זמן שהגיש את בקשת הוויתור. וכן על הוכחת קביעת תושבותיו בחו"ל.
מסמך המעיד את הסדרת חובותיו כלפי צה"ל. 
מילוי טופס "הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית לקטין". אפשר לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן.
הוכחה על קיום אזרחות אחרת, או מכתב רשמי מטעם השלטונות המקומיים המבטיח קבלת אזרחות מקומית לכשתבוטל אזרחותו הישראלית (על טופס האישור להיות תקף, ובתוך שנתיים מהנפקתו, האישור תקף רק בשפה האנגלית או כשהוא מתורגם לעברית).
מכתב הסבר לסיבת הוויתור.
במידה ומדובר בקטין מגיל 16 שנים, עליהם להופיע אישית על מנת לתת את הסכמתם בכתב לוויתור האזרחות.
תשלום דמי אגרה.    


לידיעתך: יש לקחת בחשבון שהמדיניות בוויתור האזרחות, דורשת מהמבקש ומהוריו בין היתר להוכיח שתושבתם בחו"ל, לפחות לתקופה בת שלוש שנים מתוך חמש שנים שקדמו לבקשת ויתור האזרחות. ההחלטה לאשר ויתור על אזרחות, נתונה בלעדית בידי שר הפנים או בידי מי שהוסמך על ידו. כל עוד לא ניתנה הסכמה זו, נותר המוותר אזרח ישראל.

דע! כי ויתור על אזרחות ישראלית אינה פוטרת מחובות האזרחות שנוצרו קודם ביטול האזרחות. לשם דוגמה; אם חייב בגיוס מדין חוק שירות הביטחון במדינת ישראל, אין בכוח הוויתור על אזרחותו כדי לפטור מחובת גיוס. מסירת מידע ופרטים כוזבים ביודעין או במכוון הנוגעים לרכישת או איבוד אזרחות ישראלית שלו או של אחר יגררו לעונשים הקבועים בחוק.איבוד אזרחות:


אזרחות ישראלית תבוטל בתנאים הבאים:
 

                 •   אזרח ישראל היוצא מישראל שלא כדין לארץ אויב או שרכש את אזרחותה (הביטול יחול גם על ילדיו הקטינים שאינם תושבי ישראל). 
•   אם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל. 
•   מי שהוכח כי אזרחותו נרכשה על בסיס פרטים כוזבים (הביטול יחול גם על ילדיו הקטינים).  
שאלות ותשובות:
נולדתי בחו"ל, ואחד מהוריי אזרח ישראל. האם אני אזרח ישראל
תשובה:
כן. הינך אזרח ישראל, וחלים עליך חובות וזכויות האזרח
נולדתי בחו"ל, ואחד מהוריי שנולד בחו"ל הינו אזרח ישראל מכוח הוריו. האם גם אני נחשב אזרח ישראל מכוח ההורה
תשובה:
לא. כיוון שהוריו נולדו בחו"ל, לא נקבע לגביו אזרחות ישראלית מכוח ההורה
אני אזרח ישראל המתגורר בחו"ל. האם אני יכול לבטל את אזרחותי הישראלית
תשובה:
במידה ושהית מחוץ לישראל מעל חמש שנים בקביעות, אתה רשאי להגיש בקשה לוויתור על האזרחות בקונסוליה הישראלית.
לאחר שהתבטלה אזרחותי הישראלית. האם אני פטור מחובותיי כאזרח ישראל (צבא' מס' ביטוח לאומי' ועוד)
תשובה:
חובותיו האזרחיים שחייב בהם עוד קודם לביטול האזרחות, חייב בהם גם לאחר שפקעה אזרחותו הישראלית.
קטין שנכלל באזרחותם הישראלית של הוריו, ואחד מהוריו ביטל את אזרחותו. האם תידרש הסכמת ההורה השני כדי לבטל את אזרחותו של הקטין
תשובה:
כן, נדרשת הסכמת שניהם. במידה והורה אחד בלבד מוותר על אזרחותו, נדרשת הסכמת ההורה הנוסף כדי להכליל את הקטין.
האם קטין יכול לבטל את אזרחותו הישראלית באופן עצמאי
תשובה:
קטין לא יכול לבטל את אזרחותו גם בהסכמת הוריו
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם משפחה שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
טלפון שדה חובה
יש לאשר שאתה לא רובוט